The Wymiarki Glassworks glassworksgrave lights glass containers jars
M E N U:
Main page
Grave lights glass containers
Jars
News
Special offer
Announcements
Certificates
Contacts
Map

HUTA SZKŁA WYMIARKI soje producent

HUTA SZKŁA WYMIARKI naczynia do zniczy znicze producent

Huta Szkła WYMIARKI S.A.

ul. Księcia Witolda 11

68-131 Wymiarki

tel. 68 360 44 50

tel./fax: 68 360 44 60

tel. mobil. 691 505 323

Biuro Sprzedaży i Marketingu

tel./fax:  68 360 44 88

e-mail


WYMIARKIWYMIARKIWYMIARKIWYMIARKI


CERTIFICATIONS


     HUTA SZKŁA WYMIARKI soje producent HUTA SZKŁA WYMIARKI soje producent HUTA SZKŁA WYMIARKI soje producent