The Wymiarki Glassworks glassworksgrave lights glass containers jars
M E N U:
Main page
Grave lights glass containers
Jars
News
Special offer
Announcements
Certificates
Contacts
Map

The Wymiarki Glassworks POLEN

The Wymiarki Glassworks POLEN

The Wymiarki Glassworks POLEN

ul. Ksiecia Witolda 11

68-131 Wymiarki

tel. 68 360 44 50

tel./fax: 68 360 44 60

tel. mobil. 691 505 323

Marketing

tel./fax:  68 360 44 68

e-mail


WYMIARKIWYMIARKIWYMIARKIWYMIARKI

Huta Szkła „WYMIARKI” S.A. w Wymiarkach
68-131 Wymiarki, ul. Księcia Witolda 11
NIP 924-000-49-24
KRS NR 0000039314 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy


headoffice
tel. 68 360 44 50
tel. mobil.  691 505 323
fax: 68 360 44 60

vindication
tel. 68 360 44 65

sales and marketing office
tel. 68 360 44 62
tel. 68 360 44 67
tel. 68 360 44 88
tel./fax: 68 360 44 68

procurement department
tel. 68 360 44 77


executive office
zarzad.hs@hs-wymiarki.com.pl 

marketing office
marketing.hs@hs-wymiarki.com.pl 

accounts payable office  
hswymiarki@pnet.pl