The Wymiarki Glassworks glassworksgrave lights glass containers jars
M E N U:
Main page
Grave lights glass containers
Jars
News
Special offer
Announcements
Certificates
Contacts
Map

The Wymiarki Glassworks POLEN

The Wymiarki Glassworks POLEN

The Wymiarki Glassworks POLEN

ul. Ksiecia Witolda 11

68-131 Wymiarki

tel. 68 360 44 50

tel./fax: 68 360 44 60

tel. mobil. 691 505 323

Marketing

tel./fax:  68 360 44 68

e-mail


WYMIARKIWYMIARKIWYMIARKIWYMIARKI


NEW PRODUCTS


JARS

TO-545 TO-810  
GRAVE LIGHTS GLASS CONTAINERS

W38 (nowy wzr) W90 W92